Sažetak projekta


Vulgarna psorijaza je kronična upalna dermatoza složene, dijelom genetičke etiologije, posredovana djelovanjem različitih imunosnih stanica. Važnu ulogu imaju T limfocitne loze koje trajno naseljavaju kožne lezije oboljelih, te uzrokuju kožne promjene otpuštanjem upalnih citokina IL-17, INF-y i TNF-a, ključnih medijatora upalnih procesa u psorijazi. Značajan udio IL-17+ infiltrirajućih T limfocitnih populacija čine nekonvencionalni efektori prirođenog imunološkog odgovora, γδT-limfociti i novootkrivene CD3+MR1+TCR-Vα7.2+PLZF+RORγt+ MAIT stanice, koje izražavaju ograničeni TCR repertoar i prepoznaju kožnom okolišu svojstvene, mikrobne antigene u kompleksu s MR1, odnosno CD1c molekulama. Novije studije ukazuju na značajnu heterogenost fenotipa i funkcije MAIT i γδT stanica, koje pokazuju sposobnost prilagodbe imunološkog odgovora, pri čemu raznolikost TCR repertoara, omogućava fino podešavanje afiniteta MAIT i γδT stanica na različite antigene. Unatoč razumijevanju fenotipa i funkcije, potencijalno važna uloga MAIT i γδT-stanica u pojavi, progresiji i ishodu psorijaze uglavnom je neistražena. Cilj ovoga projekta je ustanoviti frekvenciju i pojedinačni doprinos perifernih i tkivnih MAIT i γδT stanica u razvoju psorijaze i porastu serumske razine citokina i kemokina u oboljelih. U svrhu identifikacije potencijalnih terapeutskih meta, ispitati će se regulatorni mehanizmi u kontroli funkcije MAIT i γδT-stanica, mjerenjem genske ekspresije transkripcijskih čimbenika, citokinskih i kemokinskih receptora. Primjenom NGS tehnologije za analizu raznolikosti TCR repertoara, na uzorcima RNA iz sortiranih MAIT i γδT stanica nadamo se osigurati identifikaciju ekspandiranih, javnih TCR klonova i rizičnih genskih varijanti TRA, TRB, TRG i TRD lokusa koje sudjeluju u njihovom razvoju. Novo identificirane, rizične varijante TCR klonova mogu poslužiti za razvoj specifičnih terapeutskih pristupa u svrhu trajne kontrole patogenih MAIT i γδT limfocitnih vrsta u podlozi razvoja psorijaze.