Uzorci seruma iz HRZZ biobanke analizirani na uređaju Luminex u Kliničkom bolničkom centru Osijek

U razdoblju od početka listopada do polovice studenog 2021.g., istraživači HRZZ projekta višekratno su boravili u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku, Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu, KBC Osijek. U suradnji s djelatnicima Laboratorija, pod voditeljstvom doc. dr. sc. Saške Marczi, učinjena je analiza serumskih razina citokina (INFgama, IL-6, IL-10, IL-17A, IL-18, IL-22, TNFalpha) i kemokina (CTAK/CCL27, MIG/CXCL9, MIP-3/CCL20) u uzorcima oboljelih i zdravih ispitanika primjenom ProcartaPlex 5 PLEX i HS Multiplex Immunoassay komercijalnih kompleta. Najveći angažman tijekom pripreme uzoraka i provedbe Luminex mjerenja uložila je doktorandica Maja Jirouš. Ovim putem zahvaljujemo svim djelatnicima Laboratorija na stručnoj pomoći, uloženom vremenu i srdačnoj dobrodošlici koju su nam pružili tijekom našeg boravka.