Sveučilišni glasnik - Uspostavni istraživački project Hrvatske zaklade za znanost

U okviru natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ koji provodi Hrvatska zaklada za znanost odobren je projekt „NGS analiza transkriptoma MAIT i γδ T limfocita: fenotip, funkcija i raznolikost TCR klonova u podlozi razvoja vulgarne psorijaze”, kao osnova za istraživanje patogenih imunosnih stanica i identifikaciju novih, potencijalno važnih terapeutskih meta u liječenju vulgarne psorijaze. Cilj projekta je utvrditi frekvenciju i doprinos MAIT i γδT stanica u razvoju psorijaze, te istražiti raznolikost staničnih receptora, i transkripcijske profile koji upravljaju fenotipom i funkcijom ovih stanica. Rezultati istraživanje trebali bi pojasniti odgovor na pitanje kako se patogeni klonovi T stanica razlikuju od nepatogenih vrsta, kako se razvijaju i kako djeluju u perifernoj krvi i koži oboljelih od psorijaze. U svrhu provedbe projektnih ciljeva okupljen je šesteročlani, interdisciplinaran istraživački tim koji uz voditeljicu (doc. dr. sc. Stana Tokić, Slika 1.) čine izvrsne mlade znanstvenice Medicinskoga fakulteta Osijek (doc. dr. sc. Barbara Viljetić, doc. dr. sc. Teuta Opačak Bernardi) i Odjela za dermatologiju i venerologiju KBC-a Osijek (Vera Plužarić, dr. med., spec. dermatol. venerol., Marija Šola, dr. med., spec. dermatol. venerol, dr. sc. Maja Tolušić Levak, dr. med.). Projekt ukupne vrijednosti 1.999,900,00 kuna trajati će pet godina, a do kraja prve godine planirana je nabava novog NGS uređaja te zapošljavanje mladog istraživača/istraživačice na mjestu asistenta-doktoranda. U svrhu provedbe projekta prikupljat će se uzorci 30 zdravih i 60 oboljelih ispitanika koji će svoje liječenje moći započeti ili unaprijediti na Zavodu za dermatologiju i venerologiju KBCa Osijek gdje će im se u okviru redovite medicinske skrbi osigurati opširna dijagnostička obrada, pregled i mišljenje specijalista te ponuditi optimalna terapijska rješenja. U okviru daljnjih projektnih aktivnosti planirano je također proširenje suradnje s istraživačima Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, znanstvenicima s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta Palacky u Olomoucu, Češka, te diseminacija rezultata i prijava novih projektnih prijedloga na domaće i međunarodne natječaje.