Sudjelovanje na međunarodnom simpoziju 6th Cholnoky Symposium u Pečuhu

Na međunarodnom simpoziju Cholnoky u Pečuhu, 4. studenog 2022. godine predstavljeni su preliminarni rezultati fenotipske analize MAIT limfocita u koži i krvi oboljelih od vulgarne psorijaze, te korelacijske analize udjela subpopulacija MAIT stanica sa razinama serumskih citokina. Doktorandica Maja Jirouš je predstavila je navedene rezultate u prezentaciji „An altered distribution of MR1-restricted mucosal-associated invariant T cells (MAIT) in blood and skin of vulgar psoriasis patients”. 


Sažetak se nalazi na stranici 8 knjige sažetaka, a detaljniji prikaz rezultata dostupan je u priloženoj prezentaciji.