Sudjelovanje na 3. Danima mladih istraživača u Osijeku

Preliminarni rezultati parne analize serumskih razina upalnih citokina i kemokina, te frekvencijskih udjela γδT limfocita u krvi i koži oboljelih od vulgarne psorijaze prikazani su u vidu sažetka (Slika 1.) i oralne prezentacije (PPT) na konferenciji naslova 3rd Young Scientists' Day u Osijeku (https://istrazivaci-os.com.hr/). Navedene rezultate izložila je doktorandica Maja Jirouš. Ova interdisciplinarna konferencija mladih znanstvenika održana je 30. studenog 2021. u prostorijama Medicinskog fakulteta u Osijeku, u hibridnom obliku (predavanja uživo, publika on-line), a u organizaciji sljedećih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Medicinskog fakulteta Osijek, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Odjela za kemiju, Odjela za biologiju i Odjela za fiziku. Knjiga sažetaka iz različitih područja prirodnih, biotehničkih i medicinskih znanosti podržana je u časopisu SEEMEDJ „Southeastern European Medical Journal“ (ISSN: 2459-9484; indeksiran u DOAJ
Google Scholar), a više detalja o samim rezultatima HRZZ istraživanja moguće je pročitati u okviru sažetka na stranici 36. (https://istrazivaci-os.com.hr/wp-content/uploads/2021/11/3YSD-BookofABstracts.pdf).