Sortiranje i protočna citometrija na Sveučilištu u Pečuhu, Mađarska

U razdoblju od 31.05. pa sve do sredine listopada 2021., istraživači HRZZ projekta višekratno su boravili na Odjelu za imunologiju i biotehnologiju, te Istraživačkom centru Sveučilišne bolnice i Medicinskog fakulteta u Pečuhu. U suradnji s mađarskim znanstvenicima pod voditeljstvom prof. Petera Balogha, MD, PhD, učinjeno je sortiranje i protočna citometrija 90 kriogeno pohranjenih uzoraka perifernih mononuklearnih stanica izoliranih iz krvi osoba oboljelih od psorijaze i zdravih kontrolnih ispitanika. Pravilan i pravovremen transport uzoraka u tekućem dušiku, te istovremena analiza odmrznutih uzoraka na sorteru (University of Pécs Clinical Centre, Department of Immunology and Biotechnology) i protočnom citometru (University of Pécs Szentágothai Research Center (SzRC) Flow cytometric Core Facility), zahtijevala je značajne organizacijske napore, pa su istraživači HRZZ projekta, preciznije Maja Jirouš, Barbara Viljetić, Teuta Opačak Bernardi, Vera Plužarić i Stana Tokić, putovali i boravili u Pečuhu naizmjence, u parovima po dvoje. Unatoč organizacijskim i tehničkim izazovima, te epidemiološkim ograničenjima, istraživači HRZZ projekta uspješno su izvršili planirane aktivnosti, uz velikodušnu pomoć i susretljivost svih mađarskih kolega, ponajviše dr. Erzsébet Emilia Gajdócsi  i Noémi Balázs, kojima i ovim putem od srca zahvaljujemo.