Plenarno predavanje - Ružičkini dani - Vukovar 2020

Tema istraživanja i dosadašnji rezultati ostvareni u okviru Sveučilišnog projekta (UNIOS-ZUP 2018-22), i projekta Hrvatske zaklade za znanost (UIP-2019-04-3494), predstavljeni su u vidu plenarnog predavanja na 18. Ružičkinim danima u Vukovaru. Ovaj međunarodni, interdisciplinarni znanstveni skup održan je od 16.-18. rujna 2020. godine, u organizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (PTFOS), uz suorganizatorstvo European Chemical Society (EuChemS) i European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG). Skup je uvodnim govorom otvorio predsjednik znanstveno-organizacijskog odbora, prof. dr.sc. Ante Jukić, nakon čega su uslijedila plenarna i pozvana predavanja, usmena i posterska priopćenja, kao i sponzorirana predstavljanja gospodarskih subjekata. Sažetak predstavljenih rezultata objavljen je u knjizi sažetaka koji možete pronaći na sljedećoj poveznici http://www.ruzickadays.eu/knjiga_sazetaka.html. Više informacija o samom programu, održanim predavanjima, kao i galeriju posterskih prezentacija, možete pogledati putem poveznice  http://www.ruzickadays.eu/index.html