Javna obrana doktorske disertacije Vere Plužarić, dr.med.

Zadovoljstvo nam je objaviti da je članica HRZZ istraživačkog tima Vera Plužarić, dr.med., pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo, 20. rujna 2021. godine, uspješno obranila doktorsku disertaciju naslova:  

„Fenotipizacija i funkcionalna uloga sluznicama pridruženih invarijantnih limfocita T i gamma delta T stanica u nastanku i progresiji vulgarne psorijaze“


Obrana je održana pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Sven Kurbel, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3. Izv. prof. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica


Iskrene čestitke kolegici upućuju svi članovi HRZZ tima, uključujući mentoricu doc. dr. sc. Stanu Tokić i komentoricu izv. prof. dr. sc. Martinu Mihalj.