Instalacija i osposobljavanje za rad na sekvenceru nove generacije Illumina MiniSeq

Sukladno planiranim aktivnostima i temeljem sredstava Hrvatske zaklade za znanost, u travnju 2020. ostvarena je nabavka uređaja za sekvenciranje DNA nove generacije Illumina MiniSeq, ukupne vrijednosti 545.000,0 HRK. Radi epidemiološke situacije, edukacija članova istraživačkog tima za rad na MiniSeq sekvenceru, uslijedila je 30. rujna 2020. Tijekom trodnevnog edukacijskog programa, istraživački tim upoznat je s osnovnim tehničkim karakteristikama uređaja, metodološkim principima sekvenciranja sintezom, korisničkim sučeljem i alatima za pripremu i provedbu različitih sekvencijskih analiza (MiniSeq Control Software, Run Manager), postupcima vezanim uz pohranu podataka na oblakovnu računalnu platformu Illumina BaseSpace, i računalnim programima za obradu dobivenih podataka i anotaciju genskih sekvenci (Management Software, Anotation Software). Učinjena je i priprema probne knjižnice sa Illumina Phix standardom, sekvenciranje i obrada podataka. Cjelokupna obuka provedena je uz vodstvo i pomoć stručnog tima tvrtke Kemomed d.o.o., Marine Gergurec, mag.biol.exp. i Ivana Vučenovića, mag.ing.biotechn., kojima ovim putem od srca zahvaljujemo.