aktivnosti

Sudjelovanje na Dubrovnik Summer School on Molecular Biosciences in Medicine with the International Oxidative Stress Symposium

Sudjelovanje na Dubrovnik Summer School on Molecular Biosciences in Medicine with the International Oxidative Stress Symposium

Leave review
Opširnije
5. kongres Strukovnog razreda medicinsko laboratorijske djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika

5. kongres Strukovnog razreda medicinsko laboratorijske djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Leave review
Opširnije
FEBS 2023

FEBS 2023

Leave review
Opširnije
Pozvano predavanje na Kemomind 2023 konferenciji

Pozvano predavanje na Kemomind 2023 konferenciji

Leave review
Opširnije
Sudjelovanje na EADV 2023 međunarodnom kongresu u Berlinu, Njemačka

Sudjelovanje na EADV 2023 međunarodnom kongresu u Berlinu, Njemačka

Leave review
Opširnije
Sudjelovanje na međunarodnom simpoziju 6th Cholnoky Symposium u Pečuhu

Sudjelovanje na međunarodnom simpoziju 6th Cholnoky Symposium u Pečuhu

Leave review
Opširnije
Javna obrana teme doktorske disertacije Stjepana Grge Milankovića, dr.med.

Javna obrana teme doktorske disertacije Stjepana Grge Milankovića, dr.med.

Leave review
Opširnije
Sudjelovanje na međunarodnom kongresu HDBMB22: From science to knowledge u Brelima

Sudjelovanje na međunarodnom kongresu HDBMB22: From science to knowledge u Brelima

Leave review
Opširnije
Sudjelovanje na međunarodnom kongresu <em>35<sup>th</sup> European Immunogenetics and Histocompatibility Conference (EFI 2022)</em> u Amsterdamu

Sudjelovanje na međunarodnom kongresu 35th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference (EFI 2022) u Amsterdamu

Leave review
Opširnije
Javne obrane diplomskih radova u akademskoj godini 2021./2022.

Javne obrane diplomskih radova u akademskoj godini 2021./2022.

Leave review
Opširnije
Uzorci seruma iz HRZZ biobanke analizirani na uređaju Luminex u Kliničkom bolničkom centru Osijek

Uzorci seruma iz HRZZ biobanke analizirani na uređaju Luminex u Kliničkom bolničkom centru Osijek

Leave review
Opširnije
Sudjelovanje na 3. Danima mladih istraživača u Osijeku

Sudjelovanje na 3. Danima mladih istraživača u Osijeku

Leave review
Opširnije
Javna obrana doktorske disertacije Vere Plužarić, dr.med.

Javna obrana doktorske disertacije Vere Plužarić, dr.med.

Leave review
Zadovoljstvo nam je objaviti da je članica HRZZ istraživačkog tima Vera Plu...
Opširnije
Sudjelovanje na 45. FEBS 2021 međunarodnom kongresu u Ljubljani, Slovenija

Sudjelovanje na 45. FEBS 2021 međunarodnom kongresu u Ljubljani, Slovenija

Leave review
Preliminarni rezultati analize frekvencijskih udjela MAIT i γδT limfocita u...
Opširnije
Sortiranje i protočna citometrija na Sveučilištu u Pečuhu, Mađarska

Sortiranje i protočna citometrija na Sveučilištu u Pečuhu, Mađarska

Leave review
U razdoblju od 31.05. pa sve do sredine listopada 2021., istraživači HRZZ p...
Opširnije
Nagrada za najbolji znanstveni rad Medicinskog fakulteta Osijek u šk.god. 2019/2020.

Nagrada za najbolji znanstveni rad Medicinskog fakulteta Osijek u šk.god. 2019/2020.

Leave review
Medicinski fakultet Osijek, 24. studenog 2020. g. raspisao je natječaj za d...
Opširnije
Instalacija i osposobljavanje za rad na sekvenceru nove generacije Illumina MiniSeq

Instalacija i osposobljavanje za rad na sekvenceru nove generacije Illumina MiniSeq

Leave review
Opširnije
Plenarno predavanje - Ružičkini dani - Vukovar 2020

Plenarno predavanje - Ružičkini dani - Vukovar 2020

Leave review
Opširnije
Održano svečano predstavljanje rezultata natječaja Uspostavni istraživački projekti, rok 2019-04

Održano svečano predstavljanje rezultata natječaja Uspostavni istraživački projekti, rok 2019-04

Leave review
Opširnije
Sveučilišni glasnik - Uspostavni istraživački project Hrvatske zaklade za znanost

Sveučilišni glasnik - Uspostavni istraživački project Hrvatske zaklade za znanost

Leave review
Opširnije